http://www.alfamation.se

Alfamations logo

Allmänt om samtliga kurser
 

Ansökan med personbevis (klicka på länken för att beställa personbevis) skickas till

ALFAMATION AB 
Box 123 02
102 28 STOCKHOLM
Tel. 08 - 56 46 11 80
Fax. 08 - 56 46 11 98

eller

ALFAMATION AB 
Box 183
201 21 MALMÖ
Tel. 040 - 30 77 90
Fax. 040 - 30 59 40

 

Antagningskrav
Se respektive kurs. 

Ansökan

Skriv kurspaketets namn och längd samt önskemål om gruppval
(fm, em, kv) i prioritetsordning när Du fyller i ansökan.Ange även önskad studieort och kommuntillhörighet. Alla som uppfyller behörighetskraven kan söka.  

Höstens kurser  
Orientering om PC-Nätverk-Internet

Mjuk- och hårdvarukunskap grundutbildning

Fortsättningsutbildning Nätverksteknik

Fortsättningsutbildning Programmering

8 veckor
 
2 terminer

1 termin

1 termin

Kursdatum

Orientering om PC-Nätverk-Internet
Startar ej HT-02

Mjuk- och hårdvarukunskap grundkurs
Stockholm hösten 020819 - 021213
Malmö hösten 020805 - 021220 

Fortsättningsutbildning Nätverk
Stockholm 020819 - 021220

Fortsättningsutbildning Programmering
Stockholm 020819 - 021220

Kurstider

Samtliga kurser räknas som heltidsstudier och den lärarledda schemalagda tiden är ca fyra timmar per dag (fm, em, eller kväll), resten av dagen måste eleven ägna åt självstudier, övningar och läxor för att uppnå tillfredställande studieresultat. 

Gruppindelning

fm   kl 8 - 12 
em  kl 13 - 17 
kv   kl 17:30 - 21:30 

Sista ansökningsdag

Ansökningar tas emot kontinuerligt och intagning sker enligt förkunskapskrav och i mån av plats.

Behörighetskrav

Alla som har fyllt 20 år eller har slutfört en minst tvåårig gymnasieutbildning är behöriga att ansöka.

Urval

Vid intagning till utbildningar inom kunskapslyftet skall företräde ges enligt nedan.

1. Arbetslösa som helt eller delvis saknar treårig gymnasieutbildning.
2. Anställd som helt eller delvis saknar treårig gymnasieutbildning.
3. De som är uppsagda från sitt arbete eller hotas av arbetslöshet.
4. Övriga i mån av plats. 

Du som inte bor i Stockholm eller Malmö kommun

Om Du är folkbokförd i annan kommun än Stockholm eller Malmö skall din ansökan vara godkänd av din hemkommun (hos Komvux, gymnasieavd., eller motsvarande instans) innan den skickas till oss.  En kopia skall dock skickas till oss snarast.

Kärnämnen

Vi anordnar kurserna Matematik A och Matematik B, matematik och engelska ingår delvis i kursen "Orientering om PC-Nätverk -Internet". 

Ekonomiskt stöd

Våra utbildningar berättigar till ekonomiskt stöd i form av bl.a. SVUXA, SVUX, studiemedel, eller särskilt utbildningsbidrag. Ansökan om ekonomiskt stöd sänds direkt till CSN. "Studiesammanställning"/"Studieplan" skall sändas ifylld till Alfamation för godkännande innan den skickas eller lämnas till CSN. I vissa fall beviljar Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsinstitutet, Arbetslivstjänster i Stockholms län och Försäkringskassan ekonomiskt stöd för omskolning av medicinska eller arbetsmarknadsskäl. 

Datorservice- och kopieringsavgift (gäller ej Malmö)

För att täcka service- och kopieringskostnader tas en avgift på 350 kr/termin ut enligt kommunens beslut. Övriga kostnader består av studielitteratur (ca 1500-2000 kr/termin) som finns att köpa hos Alfamation till rabatterade priser. 

Målgrupp

Vår utbildningsverksamhet inom Kunskapslyftet är främst riktad till vuxna och ungdomar som vill komplettera sina kunskaper, dels för att lättare få ett arbete, dels för att bli behörig till högre studier på högskola eller universitet. 

Våra kurser med dator- och elektronikämnen är yrkesinriktade med mål att erhålla en anställning inom datorbranschen. 

Pedagogik / Lärare

I kurserna varvas teori och praktik genom klassrumsundervisning och individuella praktiska övningar med datorer och kringutrustning. Vid övningar finns handledare / lärare tillgängliga. Stor vikt läggs vid samspelet mellan program- och maskinvara för att Du skall kunna felsöka i hela system. 

Vi anser det vara mycket viktigt att integrera teori med praktiska övningar för att öka förståelsen och göra inlärningen lättare. Alla teoriavsnitt följs därför upp med laborationer. Eleven måste dock studera självständigt för att uppnå gott studieresultat. Vårt lärarlag på Alfamation är en sammansättning av erfaren personal från näringslivet och behöriga gymnasielärare och assistenter. 

Framtiden

Näringslivets behov av kompetent PC/IT-personal som till fullo behärskar datorer och dess tillämpningar, ökar och skapar ständigt fler arbeten. Vår unika kombination av teori och praktik i mjuk- och hårdvara skapar en mycket efterfrågad yrkeskategori inom produktion, service och underhåll samt handel. 

Kurslokaler / Kommunikationer

Se kartorna !

BROMMA

KIRSEBERG

SÖDRA BULLTOFTAVÄGEN 21

 


| Hem | Allmänt om samtliga kurser |
|
Orientering om PC-Nätverk-Internet | Mjuk- och hårdvarukunskap grundutbildning |
|
Fortsättningsutbildning Nätverksteknik | Fortsättningsutbildning Programmering |
|
Anmälningsblanketter |