Bilder från avslutningar VT 2002

Malmö T2/T3

Stockholm T2

Stockholm T3