Bilder från T2/T3 avslutningar i Malmö vt 2002

2002-05-20
T2 T3