Bilder från T2 avslutningar i Stockholm vt 2002

2002-05-20
T2_1 T2_2