Bilder från T3 avslutningar i Stockholm vt 2002

2002-05-20
T3_1 T3_2 T3_3