http://www.alfamation.se

Alfamations logo

Mjuk- och hårdvarukunskap grundutbildning

Sal 2

Målgrupp
Vuxna och ungdomar som är intresserade av data och elektronikutbildning och som vill arbeta som nätverkstekniker, programmerare, PC-samordnare eller med liknande kvalificerade arbetsuppgifter.

Övrigt
Test och intervju för nivåbedömning och studievägledning.

Kursbeskrivning / syfte med kursen
Utbildning till nätverkstekniker / PC-tekniker, programmerare, databasdministratör /-utvecklare m.m. med gedigna kunskaper om såväl program- som maskinvara.
Nätverk med Novell Netware, Windows NT och UNIX, programmering C/C++, JAVA, PC-hårdvara med metoder för felsökning, uppgradering och marknadsutvärdering, datakommunikation med Internet, ellära, digitalteknik, Office-paketet, Visual Basic, databashantering, datorteknisk engelska med hör- och läsförståelse. Förberedelse för certifieringar CNA/CNE, MCP/MCSE, A+, Net+, MS SQL-Server, Visual Basic m.m.

Gymnasiepoäng (totalt): 750-850 p

I enlighet med de nya kursplanerna i Skolverkets författningssamling SKOLFS 2000:1-134 samt efter samråd med företag inom branschen har vi gjort viss anpassning av utbildningen till nya förutsättningar och utvecklingtendenser.


| Hem | Allmänt om samtliga kurser |
|
Orientering om PC-Nätverk-Internet | Mjuk- och hårdvarukunskap grundutbildning |
|
Fortsättningsutbildning Nätverksteknik | Fortsättningsutbildning Programmering |
|
Anmälningsblanketter |