http://www.alfamation.se

Alfamations logo

Fortsättningsutbildning Nätverksteknik
NT/W2000, UNIX, Novell

Sal 5
Målgrupp
PC/ Nätverkstekniker som vill lära sig maskinvara samt olika nätverksoperativsystem i samverkan.
Du kan efter genomgången utbildning arbeta som Nätverktekniker NT-W2000, Nätverkstekniker Novell, Unix-tekniker eller PC-specialist.

Övrigt
Förkunskaper motsvarande PC-samordnare/PC-tekniker med goda kunskaper om nätverk och maskinvara.
Test och intervju för nivåbedömning och studievägledning.

Kursbeskrivning / syfte med kursen
Vidareutbildning för datatekniker till systemspecialist med goda kunskaper i integrering mellan olika nätverksoperativsystem som Windows NT/W2000, UNIX och Novell samt PC-hårdvara. Kursen ger fördjupade kunskaper i såväl de berörda nätoperativsystemen som problem och möjligheter avseende installationer med två eller fler nätoperativ i samverkan, vilket är ganska vanligt idag. Kursen ger kunskaper för direkt certifiering för Novell och Microsoft enligt CNA/CNE och MCP/MCSE. Det är nu möjligt att även certifiera sig i Linux.

Gymnasiepoäng (totalt) : minst 400-450p

Utbildningens namn:
Fortsättningsutbildning med inriktning 1 (nätverk)

I enlighet med de nya kursplanerna i Skolverkets författningssamling SKOLFS 2000:1-134 samt efter samråd med företag inom branschen har vi gjort viss anpassning av utbildningen till nya förutsättningar och utvecklingstendenser.

| Hem | Allmänt om samtliga kurser |
|
Orientering om PC-Nätverk-Internet | Mjuk- och hårdvarukunskap grundutbildning |
|
Fortsättningsutbildning Nätverksteknik | Fortsättningsutbildning Programmering |
|
Anmälningsblanketter |