http://www.alfamation.se
Alfamations logo

Orientering om PC-Nätverk-Internet
Sal 1
Målgrupp 
Vuxna och ungdomar som vill förbereda sig inför vidare studier i yrkes- och kärnämnen..
Du kan efter genomgången utbildning påbörja din datortekniska utbildning med kursen ”Mjuk- och hårdvaruspecialisten”.

Övrigt
Inga förkunskapskrav
Antagningstest och intervju för urval. 

Kurspaket
Orienteringskurser

Kurslängd: 
8 veckor

Delkurser:

Kurs Timmar
Windows 95/98 28
Ordbehandling 16
Kalkyl 20
Internet med E-mail och Websidor 12
Vardagsmatematik 48
Engelska 32
Studie- och yrkesvägledning 4
Totalt: 160


Ovanstående kurser överenstämmer med kursplanerna i Skolverkets författningssamling SKOLFS 1998:11. Efter samråd med företag inom branschen har vi gjort viss anpassning av kurspaketet till nya förutsättningar och utvecklingstendenser.| Hem | Allmänt om samtliga kurser
| Orientering om PC-Nätverk-Internet | Mjuk- och hårdvaruspecialisten
| Nätverksteknik och administration med Windows NT | Systemspecialisten |
| Anmälningsblanketter

Klicka här, för en karta över Bromma!