http://www.alfamation.se

Alfamations logo

Fortsättningsutbildning Programmering

Målgrupp
Programmerare, nätverkstekniker, PC-samordnare m.fl. som vill lära sig att programmera i C, C++ och JAVA, objektorientering, databasprogrammering och systemutveckling. Du kan efter genomgången utbildning arbeta som programmerare med goda kunskaper om såväl objektorienterad programmering med C++, Microsoft Foundation Classes och JAVA som databas- programmering och systemutveckling med SQL-server, IIS, VB Script, ASP..

Övrigt
Förkunskaper motsvarande PC-samordnare / PC-tekniker med grundläggande kunskaper om nätverk, operativsystem, maskinvara, programmering i C/C++ och Visual Basic. Test och intervju för nivåbedömning och studievägledning.

Kursbeskrivning / syfte med kursen 
Vidareutbildning för datatekniker till systemspecialist med goda kunskaper i programmering. Kursen ger kunskaper i såväl strukturerad som objektorienterad programmering samt viss insikt i systemutveckling och programmeringsmetodik. Projektarbetet går ut på att kursdeltagarna utvecklar ett användbart/realistiskt program i en mindre projektgrupp. Kursen ger kunskaper som förbereder för certifiering i Microsoft SQL Server och Visual Basic.

Gymnasiepoäng (totalt) : minst 400-450p

Utbildningens namn: 
Fortsättningsutbildning inriktning 2 (programmering)

I enlighet med de nya kursplanerna i Skolverkets författningssamling SKOLFS 2000:1-134 samt efter samråd med företag inom branschen har vi gjort viss anpassning av utbildningen till nya förutsättningar och utvecklingstendenser.


| Hem | Allmänt om samtliga kurser
| Orientering om PC-Nätverk-Internet | Mjuk- och hårdvarukunskap grundutbildning
| Fortsättningsutbildning Nätverksteknik | Fortsättningsutbildning Programmering |
| Anmälningsblanketter